گروه باصر

واحد مطالعات و تحقیقات کانون فرهنگی رهپویان وصال

ازجوان ها بیشتر استفاده کنید،خیلى قوى‌تر از شما عمل می کنند!

 کلام ولایت:                                                                              ما بحمدالله امروز نشانه‌ى این رویشها را مى‌بینیم؛ این جوانهائى که توى انقلابند. و من توصیه میکنم به مجموعه‌ى ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 38 بازدید
شهریور 89
1 پست
تیر 89
4 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
8 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
7 پست
اسفند 82
6 پست
بهمن 82
7 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
18 پست
مهر 82
20 پست
شهریور 82
1 پست