جلسه اول رسانه و نقد فیلم

لزوم پرداختن به بحث

 

این موضوع بسیار مهمی است  و باید خوب کار شود و به اهمیت پرداختن به آن پی برد . من توضیحی خواهم داد راجع به بحث رسا نه و نقد فیلم .

چرا از بین موضوعا ت مختلفی که وجود دارد لزوم پرداختن به این بحث چیست؟ چرا باید توان و انرژی و وقت بگذاریم تا یک فیلم را قشنگ ببینیم؟ یکی ازمقولاتی که بحث نا تو فرهنگی دارد ؛ همین هست . یعنی از ابزارهایی که نا تو فرهنگی دارد از آن استفاده می کند همین رسانه و فیلم است  در واقع لازمه دشمن شناسی پرداختن  به این مطلب است .

حتی اگر آنرا دوست نداریم باید آنرا بفهمیم . بنده خودم وقتی وارد عرصه سینما شدم خیلی علاقه خاصی نداشتم  ولی دیدم نیاز جوان ما ، نوجوان ما ، نیازدانشجوی ما این است که به روز با او حرف بزنیم .

حضرت علی(ع) می فرماید : انسان زمان خویش باش . یعنی موقعیت ها ، ابزارها و روش های دوران خودت را بشناس . اگر بخواهیم یک سری مسائل کلامی صرف را برای یک نوجوان مطرح  کنیم او جواب نمی دهد . اول  باید با او همراه شویم ، اول او تو را بپذیرد بعد برویم روی مسا ئل کلامی و فلسفی و اصلی . روشهای مختلف را اگربشنا سیم با ما همزاد پنداری و همراهی میکند.

چه عیبی دارد مای مذهبی که می خواهیم توی جبهه فرهنگی کارکنیم ، یک مختصر ا طلاعا تی درباره  موسیقی بدا نیم که اگر توی یک  محفلی  وارد شدیم  طرف گفت موسیقی Rap  چیه ؟  تویه ریشو  نمی فهمی .  بگید : از کجاش بگم برات . تاریخچه اش  اینه ، فلسفش اینه ، ماهیتش هم اینه ....     طرف را باید خلع سلاح کرد  . خودسازی در گرو دگر سازی است .

 

چرا رسانه ؟

رسانه یعنی هر روشی که یک پیامی را به ما منتقل کند .

 

تاریخ رسانه : از غار نشینی انسان

 

چه قومی در آن تبحر دارد؟  قوم یهود . موسی(ع) یک شبه چندین هزار نفر را خبر دار می کنه . در زمانی که  موبایل  و   بی سیم ، آنتن و ماهواره و اینترنت و....  نبوده چطور توا نسته با ا بزار غیر معجزه سا  و معمولی قومی را دعوت کند از یک جا به جای دیگری .

پس رسانه ریشه تاریخی دارد . رسانه می تواند یک قومی را منحرف کند یا به سعادت برسا ند . ماهیت و رسا لت رسا نه این است .

قوم یهود ، از همان ابتدا رسانه را بطور سیستما تیک بلد شدند . بزرگترین کارخا نه تولید بی سیم و تجهیزات جاسوسی در اختیار موساد و یهود است . پس یک قدمت 3000 ساله دارند .

 

اهداف رسانه های غربی

 

آنها یک سری اهدافی دارند که  از ابزاری بنام  رسا نه و سینما که از هفت هنر تشکیل شده استفاده می کنند . یک سری آرمان های تعریف شده .   آمریکا 260میلیون نفر جمعیت دارد . جمعیت مصرف گرا ، یعنی می گوید من ازسنین 15 تا 75 سال زندگی می کنم . یعنی معادگرا نیست و باید از زندگی لذ ت ببرم . فرهنگ لذت گرا . و باید تنوع  غذایی، تنوع جنسی وانواع روش های زندگی را ایجادکنم و مردمش به قول عامیا نه خیلی پُرخورند . (پرخوری به معنای تامّ کلمه و نه فقط غذا) زیاده خواه هستند . منابع خودش محدودند . نفت وگاز و... دارد ولی پلمب است .

چرا؟ چون اگر 48ساعت به او منا بع نرسد این ابرقدرت نابود می شود . خب ، مرد مش  مصرف گرا . خوی درونیش تجاوزگر و استعمارگر  . منابع خودش هم محدود .

ایران : جمعیت1% جمعیت جهان (70میلیون  در برابر7میلیارد نفر) . دارای 20% منابع کل زیرزمینی جهان . این نسبت ، همه کشورها را وسوسه می کند . پس این یک دلیل که ما  دشمن داریم . قبل از انقلاب ، شاه بود که دست نشانده بود و تأمین    می کرد . بعد ، 8سال صدام را علم کردند نتوا نست . بعد افغانستان و عراق را اشغال  کرد نتوا نست . ایران را محاصره کرده ولی جرأت پیاده کردن نیرو در ایران را ندارد .

نیروی  فیزیکی را نمی توا ند توی این منطقه بفرستد . رهبر می گوید ناتوی فرهنگی می کند یعنی کل دولتمردان غرب وکمی هم شرق د ست به د ست هم می د هند تا وارد این منطقه شوند . علاوه بر منابع زیرزمینی بحث آرمان خواهی است پس ما به خاطر چند مورد دشمن داریم . روش دشمنی اش هم فرهنگی است  و نه نظامی . ا لبته برای ما . یکی ازعالی ترین روشهای فرهنگی اش چیه ؟ فیلم  و رسا نه .

ما الان تو جامعه بد حجا بی نداریم ، بی حجا بی داریم . حجاب با آن تعاریفی که شهید مطهری توکتاب حجاب میگه  نداریم این چه عاملی است که باعث می شود در یک کشور سنتی با عقبه چندین هزارسا له فرهنگی و ناموسی و غیرتی ، حجاب را بردارد .

یا روش زندگی جوان را عوض کند . آیا یک زن آمریکایی با لباس نا مناسب آمده و توی خیابان رژه رفته و دخترای ما از اون یاد گرفته ا ند ؟

 

یا اینکه میگیم  اخلاق جنسی و عفت جنسی جوان های ما را به هم می ریزد علت چیست؟ چرا توی همین شیراز ، ماهیا نه 300 طلاق ا تفاق می ا فتد؟ بررسی شده %90  این اختلافات از اتاق خواب شروع می شود که ریشه اش در اخلاق جنسی است  منحرف بودن نگاه جنسی ببینید چکارها می کند . ازکجا داریم ضربه می خوریم ؟ از همین فیلم ها . به ما برنامه می دهند و ما را تربیت می کنند توغذا خورد نمون ، تو لباس پوشید نمون . به ما برنامه می دهند حتی درخصوصی ترین مجالس و محافل و حریم های خصوصی ما . دشمن از این نزدیکتر به ما ؟ در نوع رفتار کوچکتر به  بزرگتر و برعکس برنامه داره . در اعتقاد ، ایدئولوژی  و آرمان ما و ... برنامه داره .

ا نسان از بحث کلامی زیاد لذت نمی برد چون ظرفیت ذهنی ا نسان برای شنیدن محدود است و ذهن خسته می شود از صحبت .

ولی  فیلم  و قدرت دیداری این طور نیست و شما را شارژ  می کند .

موسی (ع) ده روز  به  دستور خدا تعلل کرد قومش گفتند کجاست خدا ؟ ما باید ببینیم .

تا نبینند باور نمی کنند ! چرا یک کارگرد ان معمولی  برای  یک  فیلم  ، یک پروژه شش ما هه سیصد میلیون دلار پول        می گیرد چرا این  قدر دارند  پول هزینه  می کنند . پشت این قضایا  یک  هدفی  است .

جدید ترین فیلمی که توی کلوپ های ایران است و دوبله شده  فیلم تایتانیک است .

اگر یه  بچه ای ، دانش آموزی سرکلاس داره نا خن می جوه داره یه پیامی یه سیگنالی  میده که من مشکل دارم . منی که دارم دستم رو می خورم ، منی که تیک به هم زدم ، منی که استرس دارم یه مشکلی دارم .به دادم برسین . زبان گویشی ا ش مشکل داره .

این که پوستر فیلم تایتا نیک روی دیوارکلوپ ما باشه نشان از چه جریان فکری دارد  . چه عواملی ایجادشده که این فیلم دوبله شود .

داستان فیلم شما را یاد نظریه فروید نمی ا ندازد که بعد از هر ازدواجی شما می توا نید با یک معشوقه رابطه داشته باشید ؟

این که الان  روابط نامشروع داره اپیدمی می شه از کجا نشأت می گیره؟ این القای فکری اگر به صورت مستقیم گفته شود و بگن آقا ، خانم شما پس از ازدواج کردن اگر شوهر یا زنت خوب بود که خدا راشکر اگر نبود چون ازدواج کرده ای و روال طلاق و فشارخانواده زیاد هست ، شما میتونی بری همچین رابطه جنسی و عاطفی  برقرار کنی .

این ، پذیرشش برای مردم ایران سخت است چون مردم مشرق زمین یه کم تعصب دارن و پای بند به اصول هستند .

خب  اینو کافیه بیاری درقا لب یک فیلم ملودرام ، یک فیلم عاطفی- احساسی .کافیه یه کم تو فیلم به خانم رُز مظلو م نمایی بدی و یه کم  بهش حق بدی ،  همه چی حل می شه و این ضد ارزش تبدیل به ارزش میشه . این قدرت سینماست .

بیننده با دیدن فیلم  بنیاد اعتقادی اش سست می شود ، چرا ؟ چون پای فیلم  همزادپنداری می کند که عینهو خدا از روز  ازل این آقای جک و خانم رز  را  برای  هم  آفریده . وشما به آنها مجوز میدی . یک سری ضد ارزشها  در قا لب داستا نهای خوب  داره به ذهن شما  ا لقا  میشه .

ما عین این داستا نها را توی اد بیات استرا تژیک خودمان هم  داریم (صادق هدایت )

می خوام بگم ما انسانها شیفته داستان و روایت هستیم . لذا قرآن هم آمده یک سری تعالیم والای انسانی و ارزشی را در قا لب داستان داره برای ما میگه . یعنی ای انسان تو داستان را دوست داری از آن لذت می بری . چرا همه ما جذب سریال یوسف پیامبر میشیم . مگر آقای طا لب زاده بشارت منجی را نساخته است ؟چرا نمی توانیم ارتباط برقرار کنیم ؟ چون ذا ئقه ما      درام پسند شده است . باید یک رابطه عاشق و معشوقی ما ببینیم تا جذب بشویم .

پس فیلم تایتانیک داره به ما میگه یک سری جریانات فکری داره توی سینمای ما اتفاق می افتد ، واینکه داریم بنیاد خا نواده را از دست میدیم  برای اینه که یک سری فرهنگ از غرب در قا لب سینما و فیلم را می بینیم و آن را پیاده می کنیم .

 

تا به حال هیچ جای تاریخ این قدر دولتمردان و حکام نتوا نسته اند مسایل ضد ارزش را به این راحتی به ارزش تبدیل کنند

در هیچ دوره ای از تاریخ . امروزه به برکت سینما اینها توانسته اند این را انجام بدهند .

 

اجزای فیلم

 

برای نقد و بررسی یک فیلم باید اجزای آن را بشناسیم .

یکی از اجزای فیلم ، موسیقی آن است . موسیقی ، سلاح مخفی یک فیلم است . نکات مثبت و نکات منفی یک فیلم را می تواند پوشش یا اوج بدهد . موسیقی یک فیلم را اگر حذف کنی دیگه هیچی اش نمیمونه .

برای شروع  باید  گوشمان را عادت  بدهیم که  چه  نوع  موسیقی  و نوایی ، چه چیزی را برای ما تداعی میکند .

 وقی در یک فیلم ، موزیسین یک موسیقی را برای فیلم آماده میکنه  برای این است که یک سری مسایل را در ذهن تداعی و روشن کنه .

نماد موسیقی کشور ها و مناطق جغرافیایی مختلف را هم  باید  بلد  باشید . موسیقی فیلم با مخاطب حرف میزند .

 

نکته ای که بسیار حایز اهمیت است در بررسی ونقد فیلم ، این است که ما  باید با یک سنگ محک آن را نقد کنیم .

سنگ محک و معیار ما  نگاه اسلام  و  تفکر شیعه به این فیلم است .  البته باید مطالعه داشته باشیم .

/ 2 نظر / 48 بازدید
امین دانا

مطلب جالب و بسیار قابل استفاده بود.دستتون درد نکنه